Historie 

04.jpg

Frå gamalt var Myrdal fjellstøl til bøndene i Flåmsdalen. Staden låg utanfor allfarveg, og dei ferraste hadde høyrt om Myrdal. På slutten av 1800 talet, då Bergensbane-anlegget tok til, fekk Myrdal ny status. Frå ein ukjend avsides fjelldal vart staden senter for det største byggjeprosjektet i landet. På det meste var det 110 fastbuande. Her var kyrkjebrakke, og skulen vart bygd i 1920. Restauranten på Myrdal vart opna i 1909, I desse lokala held Café Rallaren til. I dag er det ingen fastbuande på Myrdal.

Kilde: Soga om Flåm band II B av Svein Indrelid

Mer om Myrdal sin historie:

AURLAND SOGELAG